Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
 

 

 

VV OFS Vyškov

 

Mgr. Miloslav Brtníček – předseda OFS

 

vh-a-losovaci-aktiv-126---1.jpg

 

 

Mgr. Květoslav LASOVSKÝ- místopředseda OFS, předseda KR

 

kvetos.jpg

 

 

Jaroslav ANDRLA - člen VV

 

jara.jpg

  

  

Ondřej ŠIŠMA - člen
 

 

ondra.jpg

 

Mgr. Jaroslav Kolář - člen

 

 
Zdeněk JELÍNEK - sekretář
sekr.jpg
 
Výkonný výbor zabezpečuje usnesení Valné hromady včetně řízení okresních soutěží.

Jmenuje a odvolává předsedy a členy odborných komisí. V záležitostech v nichž podle zvláštních předpisů přísluší v I. instanci rozhodování odborným komisím plní funkci odvolacího orgánu
 


Výkonný výbor se schází nejméně jedenkrát za měsíc a řeší zejména koncepční otázky související s rozvojem fotbalu na území okresu a metodicky řídí práci odborných komisí OFS. Je oprávněn rozhodovat ve věcech, které nejsou Stanovami, řády a předpisy FA ČR vyhrazeny Valné hromadě ,revizní komisi či jiným orgánům. Jednotliví členové výkonného výboru odpovídají v rámci svých kompetencí za činnost odborných komisí OFS (blíže „Složení VV“), jejichž prostřednictvím je realizováno operativní řízení: 

 
mistrovských a pohárových soutěží (sportovně technická komise - STK),

  
činnosti rozhodčích a delegátů (komise rozhodčích a delegátů - KR),

  
působení trenérů, rozvoje mládežnického fotbalu (komise mládežea trenérsko metodická - KMTM

represivní složky (disciplinární komise - DK


hospodářského styku s oddíly (ekonomická komise - EK).

kontrolu hospodaření VV OFS a kontrolu příspěvků ze zdrojů FA ČR (revizní komise - RK).